ฮาบิแทท กรุ๊ป ร่วมปันน้ำใจชาวพัทยาช่วงสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้โครงการ “CHANGE FOR A BETTER HABITAT: ฮาบิแทท ร่วมสู้วิกฤต COVID ไม่ทิ้งกัน ”

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยมเพื่อกำรลงทุนของไทย ร่วมกับ บริษัท ฮาบิแทท ฮอสพิทลัลิตี้ จำกัด บริษัทภายในเครือฯ พร้อมด้วย โรงแรมในกลุ่มบริษัทฯ อย่าง โรงแรม ครอสทู พัทยา โอ
เชี่ยนเฟียร์(X2 Pattaya Oceanphere), โรงแรม ครอสทู ไวบ์ พัทยา ซีเฟียร์(X2 Vibe Pattaya Seaphere) และเดอะ วิลล์ จอม เทียน พูลวิลล่า (The Ville Jomtien Pool Villa) ร่วมปันน้ำใจแก่ชาวพัทยาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ด้วยการมอบอาหาร และน้ำดื่ม จำนวนกว่า 500 ชุด ณ Sales Gallery โครงการ รามาด้า บาย วินด์ดัม มิรา นอร์ท พัทยา

โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการเพื่อสังคม “CHANGE FOR A BETTER HABITAT” : “ฮาบิแทท ร่วมสู้ วิกฤต COVID ไม่ทิ้งกัน ” นำทีมโดย คณุ ศศิวิมล สุทธิบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฮำบิแทท กรุ๊ป จำกัด
(แถว 1 ที่ 2 จากซ้าย), คุณสตีฟ ล็อคฮาร์ท ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม ครอสทู พัทยา โอเชี่ยนเฟียร์-โรงแรม ครอสทู ไวบ์ พัทยา ซีเฟียร์(แถว 1 ที่ 1 จากซ้าย), คุณสมภพ บัวพันธุ์ ผู้จัดการรีสอร์ท เดอะ วิลล์ จอมเทียน พูลวิลล่า (แถว 1 ที่ 1 จากขวา) และ คณุ วิมลสิริสทุ ธิบุตร ผู้อำนวยกำรฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด (แถว 1 ที่ 2 จากขวา) พร้อม พนักงานร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ให้ประชาชนทุกท่านสวมใส่หน้ำกากอนำมัย เว้นระยะห่างขณะเข้าแถว ตรวจวัดไข้จากเจ้าหน้าที่ และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับอาหาร และน้ำดื่ม อีกทั้งให้ประชำชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยส่ง ตัวแทนชุมชน หรือครอบครัวมารับอาหาร เพื่อความปลอดภัย