รางวัล

ครอส ไวบ์ พัทยา ซีเฟียร์

 • รางวัลด้านการออกแบบตกแต่งภายในสำหรับที่อยู่อาศัยยอดเยี่ยม(Best Residential Interior Design) สำหรับโครงการ“ครอส ไวบ์ พัทยา ซีเฟียร์” จากงาน Thailand Property Awards 2016
 • รางวัลชนะเลิศประเภทโรงแรมใหม่ขนาดเล็กด้านการออกแบบและการก่อสร้าง(New Small Hotel Construction & Design) สำหรับโครงการ”ครอส ไวบ์ พัทยา ซีเฟียร์” จากงาน ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2017-2018

ครอส พัทยา โอเชี่ยนเฟียร์

 • รางวัลที่พักอาศัยยอดเยี่ยม (Best of The Best Residences) สำหรับโครงการ“ครอส พัทยา โอเชี่ยนเฟียร์” จากงาน Southeast Asia 2016
 • รางวัลโครงการพัฒนาที่พักอาศัยยอดเยี่ยม (ชายฝั่งตะวันออก) (Best Housing Development (Eastern Seaboard)) สำหรับโครงการ “ครอส พัทยา โอเชี่ยนเฟียร์” จากงานThailand Property Award 2017ครั้งที่ 12
 • รางวัลด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่พักอาศัยยอดเยี่ยม (Best Housing Architectural Design) สำหรับโครงการ “ครอส พัทยา โอเชี่ยนเฟียร์” จากงานThailand Property Award 2017ครั้งที่ 12
 • รางวัลชนะเลิศประเภทโรงแรมใหม่ด้านการออกแบบและการก่อสร้าง(New Hotel Construction & Design) สำหรับโครงการ “ครอส พัทยา โอเชี่ยนเฟียร์” จากงาน ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2017-2018
 • รางวัลผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บูติคยอดเยี่ยม(Best Boutique Developer) สำหรับ“Habitat Group” จากงาน Thailand Property Award 2018ครั้งที่ 13


เบย์เฟียร์ โฮเทล พัทยา

 • รางวัลด้านการออกแบบตกแต่งภายในสำหรับที่อยู่อาศัยยอดเยี่ยม(Best Residential Interior Design) สำหรับโครงการ “เบย์เฟียร์ โฮเทล พัทยา” จากงาน Thailand Property Awards 2016
 • รางวัลชนะเลิศประเภทโรงแรมใหม่ระดับ 5 ดาว ด้านการออกแบบและการก่อสร้าง( Five stars of Best New Hotel Construction & Design Award) สำหรับโครงการ “เบย์เฟียร์ โฮเทล พัทยา” จากงาน ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2017-2018

บลูเฟียร์ ซีเล็ค พัทยา

 • รางวัลด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับคอนโดมิเนียมสไตล์ Low-Rise (รีสอร์ท) ยอดเยี่ยม (Best Low-Rise Condo Architectural Design (Resort)) สำหรับโครงการ ”บลูเฟียร์ ซีเล็ค พัทยา (บลูเฟียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น)” จากงาน Thailand Property Award 2017ครั้งที่ 12
 • รางวัลด้านการออกแบบตกแต่งภายในสำหรับคอนโดมิเนียมยอดเยี่ยม(Best Condo Interior Design) สำหรับโครงการ “บลูเฟียร์ ซีเล็ค พัทยา (บลูเฟียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น)” จากงาน Thailand Property Award 2017ครั้งที่ 12
 • รางวัลการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับคอนโดมิเนียมยอดเยี่ยม(Best Condo Landscape Architectural Design) สำหรับโครงการ “บลูเฟียร์ ซีเล็ค พัทยา (บลูเฟียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น)” จากงานThailand Property Award 2017 ครั้งที่ 12
 • รางวัลด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับคอนโดมิเนียมยอดเยี่ยม(ประเทศไทย) (Best Condo Architectural Design (Thailand)) สำหรับโครงการ บลูเฟียร์ ซีเล็ค พัทยา (บลูเฟียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น) จากงาน Asia Property Award 2017
 • รางวัลด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับคอนโดมิเนียมยอดเยี่ยม(ประเทศไทย) (Best Condo Architectural Design (Thailand)) สำหรับโครงการ บลูเฟียร์ ซีเล็ค พัทยา (บลูเฟียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น) จากงาน Asia Property Award 2017

วินด์แฮม แอทลาส วงศ์อมาตย์ พัทยา

 • รางวัลด้านการออกแบบตกแต่งภายในสำหรับคอนโดมิเนียมยอดเยี่ยม (เอเชีย) (Best Condo Interior Design (Asia)) สำหรับโครงการ “วินด์แฮม แอทลาส วงศ์อมาตย์ พัทยา”

รามาดา มิรา นอร์ท พัทยา

 • รางวัลด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม สำหรับโครงการ ” รามาดา มิรา นอร์ท พัทยา ฮาบิแทท กรุ๊ป ” จากงาน Asia Pacific Property Awards 2021-2022