บริษัท ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ ร่วมกับ เดอะ วิลล์ จอมเทียน พูลวิลล่า กลุ่มบริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด ภายใต้โครงการ “Change for a better Habitat” ร่วมบริจาคให้กับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

บริษัท ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ ร่วมกับ เดอะ วิลล์ จอมเทียน พูลวิลล่า กลุ่มบริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด ภายใต้โครงการ “Change for a better Habitat” ร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็น ให้กับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับเด็กๆ ในมูลนิธิต่อไป