บริษัท ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ ร่วมกับ เดอะ วิลล์ จอมเทียน พูลวิลล่า กลุ่มบริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด ภายใต้โครงการ “Change for a better Habitat”

บริษัท ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ ร่วมกับ เดอะ วิลล์ จอมเทียน พูลวิลล่า กลุ่มบริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด ภายใต้โครงการ “Change for a better Habitat” ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ให้กับ คณะเจ้าหน้าที่และนักเรียน มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อทางมูลนิธิได้นำไปประกอบอาหาร และแจกจ่ายให้น้องๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ อย่างทั่วถึง