Tag Archives: ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

            ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมทุนสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา สำหรับงาน Pattaya Music Festival 2024 ภายใต้โครงการ “Change For A Better Habitat” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สนับสนุนการทำประโยชน์ต่อสังคม รักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมเมืองพัทยาให้น่าอยู่             โดยมี นาย วุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมด้วย นาย ศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา,  นางสาว ญฐาสุดา พลราชม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษ (รักษาราชการแทนผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมรับมอบจาก นางสาว วิมลสิริ สุทธิบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ฮาบิแทท […]