“ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

            ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ ห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมทุนสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา สำหรับงาน Pattaya Music Festival 2024 ภายใต้โครงการ Change For A Better Habitat” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สนับสนุนการทำประโยชน์ต่อสังคม รักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมเมืองพัทยาให้น่าอยู่

            โดยมี นาย วุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมด้วย นาย ศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา,  นางสาว ญฐาสุดา พลราชม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษ (รักษาราชการแทนผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมรับมอบจาก นางสาว วิมลสิริ สุทธิบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ฮาบิแทท ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด พร้อมพนักงานโรงแรมในกลุ่มบริษัทฯ อาทิ เบย์เฟียร์ โฮเทล พัทยา (Bayphere Hotel Pattaya), ครอส พัทยา โอเชียนเฟียร์ (Cross Pattaya Oceanphere) และครอส ไวบ์ พัทยา ซีเฟียร์ (Cross Vibe Pattaya Seaphere) เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2567 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา